Základová doska

Realizácia základovej dosky.

Mesto