Likvidácia odpadových vôd, VÝVOZ Žumpy A SEPTIKu DETVA, HRIŇOVÁ

Profesionálne a spoľahlivé služby v Detve, Hriňovej a okolí. Našim cieľom je zabezpečiť bezpečné a ekologické zneškodňovanie odpadových vôd.

Ako nakladáte s plnou žumpou?

Odpadové vody a žumpy môžu predstavovať vážny problém, ak nie sú správne zneškodnené. Môžu ohroziť nielen naše zdravie, ale aj životné prostredie. Poskytujeme profesionálny vývoz a čerpanie žúmp a septikov. S našou pomocou sa nemusíte obávať žiadnych negatívnych dopadov spojených s nevhodným zneškodňovaním odpadových vôd.

Čo od nás môžete očakávať

Spoľahlivé služby

Ekologické riešenia

Flexibilita

Vlastné vozidlo

Služby vývozu a čerpania žumpy a septikov v Detve, Hriňovej a okolí

Naša spoločnosť, Ján Pavčo s.r.o., ponúka širokú škálu služieb v oblasti vývozu a čerpania žúmp a septikov. Naše služby zahŕňajú likvidáciu odpadových vôd a ekologické zneškodňovanie odpadu. Máme vlastné vozidlo s veľkou nádržou a pumpou, čo nám umožňuje efektívne a rýchlo vykonávať naše služby. Ponúkame pravidelný vývoz žúmp a septikov v Detve, Hriňovej a okolí, ale sme flexibilní a prispôsobíme sa vašim potrebám. Naše ceny sú transparentné, takže viete presne, za čo platíte. Kto o odvoz požiadal, dostane doklad o odvoze.

Vývoz žúmp a septikov - Detva, Hriňová

Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje:

  • meno, priezvisko
  • adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný
  • dátum odvozu
  • miesto umiestnenia žúmp
  • množstvo vyvezených odpadových vôd
  • názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
  • adresu čistiarne odpadových vôd.
 

Lokalita

Naše služby sú dostupné v okolí Detvy, Hriňovej a ďalších blízkych lokalít. Sme hrdí na to, že poskytujeme spoľahlivé a efektívne služby
pre našu komunitu a sme vždy pripravení prispôsobiť sa vašim potrebám.

Zákonné povinnosti v oblasti zneškodňovania odpadových vôd

Je dôležité vedieť, že vývoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp je regulované zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon). Tento zákon ustanovuje podrobnosti vypúšťania a zneškodňovania odpadových vôd. Ako vlastník nehnuteľnosti, ktorý zhromažďuje odpadové vody v žumpe, máte určité povinnosti. Naša spoločnosť vám môže pomôcť splniť tieto povinnosti a zabezpečiť, že všetko bude prebiehať v súlade so zákonom.

Ján Pavčo vývoz žúmp a septikov

O nás

Ján Pavčo s.r.o. je moderná stavebná firma, ktorá sa zameriava nielen na realizáciu stavieb rôzneho druhu, ale aj na poskytovanie kvalitných služieb v oblasti vývozu žúmp a septikov. Naše skúsenosti a odborný potenciál nám umožňujú zabezpečiť požiadavky a potreby našich zákazníkov, pričom využívame moderné a kvalitné technológie.

Naše služby sú poskytované skúsenými a odborne vyškolenými pracovníkmi.

Zaujala vás naša ponuka?

Čo vás ešte môže zaujímať

Frekvencia vývozu závisí od veľkosti žumpy alebo septika a počtu osôb v domácnosti. Všeobecne odporúčame vývoz aspoň raz za rok.

Kontaktuje nás a my na základe vašej požiadavky naplánujeme termín vývozu žumpy.

Naše služby si môžete objednať telefonicky alebo mailom.

Naše služby sú dostupné v Detve, Hriňovej a okolí.

Odpadové vody sú ekologicky zneškodnené v súlade s najnovšími ekologickými normami.

Odporúčame pravidelný vývoz žúmp a septikov, aby sa predišlo preplneniu. Okrem toho by ste mali sledovať, čo do svojej žumpy alebo septika vypúšťate, aby ste predišli poškodeniu. Niektoré materiály a chemikálie môžu poškodiť systém alebo spôsobiť zablokovanie. Napríklad tuky a oleje, farby, rozpúšťadlá, pesticídy a iné silné chemikálie by nemali byť vypúšťané do žumpy alebo septika.