Strecha

Konštrukcie rôznych typov striech, izolácie, položenie strešnej krytiny, oplechovanie komína a uloženie žľabov.

Mesto

Detva, Piešť​