Strecha

Konštrukcie krov na veľkej streche s pálenou škridlou.

Mesto

Vígľaš-Pstruša​