Spevnená plocha

Spevnená plocha určená ako parkovisko pre zamestnancov spoločnosti.

Mesto

Hriňová​