Pancierová podlaha

Pancierová podlaha a príprava a nasledovné leštenie, pílenie.

Mesto

Hriňová​