Červená strecha

Realizácia novej strešnej krytiny.

Mesto