Prípojka vody a kanalizácia

Realizácia prípojky a montáž kanalizačnej šachty.

Mesto