Demontáž starej strechy

Demontáž nefunkčnej strechy pod profesionálnym dohľadom.

Mesto

Halič