Základová doska – Hriňová

Práce na zákaldovej doske

Miesto

Hriňová