Strecha

Konštrukcie rôznych typov striech, izolácie, položenie strešnej krytiny, oplechovanie
komína a uloženie žľabov.

Miesto

Detva, Piešť