Strecha

Konštrukcie krov na veľkej streche s pálenou škridlou.

Miesto

Vígľaš-Pstruša