Spevnená plocha

Spevnená plocha určená ako parkovisko pre zamestnancov spoločnosti.

Miesto

Hriňová