Pancierová podlaha

Pancierová podlaha a príprava a nasledovné leštenie, pílenie.

Miesto

Hriňová