Demontáž starej strechy

Demontáž nefunkčnej strechy pod profesionálnym dohľadom.

Miesto

Halič